Gilgamesz, Agga, Utnapisztim, czy jego hebrajska kopia - Noe i wielu innych ludzi tamtych czasów żyło po około 1000 lat...

Jak to możliwe?

Jakie było pochodzenie ludności tworzącej w III tysiącleciu przed naszą erą najbardziej rozwinięte cywilizacje tamtych czasów?

Dlaczego wszelkie źródła z tamtych czasów, zarówno hebrajskie, asyryjskie, babilońskie jak i sumeryjskie podając długość życia, czy ilość lat panowania poszczególnych władców tamtej epoki operują wielkościami oscylującymi w granicach 1000 lat?

Dlaczego podawana długość życia ludzi żyjących, zaraz po potopie, tak drastycznie spadła?

Przykłady?

Proszę bardzo:

Noe, czyli Utnapisztim żył 950 lat, miał trzech synów, którzy urodzili się przed potopem:

Jafeta

Chama

Sema (żył około 600 lat)

Sumeryjscy królowie, przed potopem:

"Enmebaragesi, który podporządkował (sobie) kraj Elam, został królem i panował przez 900 lat"

"Enmerkar, syn Meski'aggaszera, król Uruk, ten, który wzniósł Uruk, został królem i panował przez 420 lat"

Sumeryjscy królowie po potopie:

"Ibbi-Suen, Ibbisin - ostatni władca III dynastii z Ur, panował w latach 2029-2005 pne", czyli 24 lata...

Co więc takiego stało się, że potomkowie Jafeta, Chama i Sema stracili długowieczność charakterystyczną dla swoich przodków urodzonych przed potopem?

Czyżby wystąpiła wada genetyczna spowodowana tym, że Ci trzej bracia, w trosce o przedłużenie gatunku ludzkiego musieli sypiać ze swymi siostrami?

Ciekawe są też losy ich potomków, którzy stworzyli zupełnie nowe ludy, plemiona, cywilizacje...

Cham, przeklęty przez Noego, powędrował do Afryki i jego potomkowie dali początek plemionom Afryki Północnej i Sahary - Berberom i Nubijczykom

Jafet i jego dzieci zapoczątkowali dzieje Hindusów, Tatarów, Antów i Sarmatów

Sem, po konflikcie pomiędzy swoimi dwoma wnukami jest "pechowym" protoplastą zarówno Hebrajczyków (Semitów) jak i Arabów, a konflikt ten trwa do dzisiejszego dnia. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że początkowo to Arabowie byli tymi potężnymi, dumnymi, walecznymi, zamieszkującymi najpiękniejsze miasta i tworzącymi najbardziej rozwiniętą sztukę i kulturę potomkami Sema, a Hebrajczycy byli biednymi, zacofanymi pasterzami kóz, nie posiadającymi swojej ziemi ciągłymi wędrowcami.